Voluntariat

Secolul al XXI-lea este considerat un veac al personalității creative, libere și autonome să-și decidă propriul destin și configurațiile sale. În ultimii ani, tot mai des cetățenii migrează și interacționează cu oameni din diferite state. Cei care pleacă peste hotare asimilează experiența din alte state, iar cei care rămân să învețe, să lucreaze și să trăiască în R. Moldova ar trebui să se mobilizeze mai activ pentru soluționarea problemelor lor și ale comunității. Aici foarte important este schimbul de bune practici dintre cetățeni, un element nou, prin care se manifestă tinerii din țară este voluntariatul și mentoratul. Alături de familie și școală, societatea are o influență tot mai mare asupra formării și dezvoltării competențelor copiilor și tinerilor, prin intermediul programelor și proiectelor ONG, mass-media, Internetul și, în special, a grupurilor de interese în care sunt implicați. Azi școala are o altă misiune – cea de a forma abilități și de a dezvolta competențele necesare pentru integrarea copiilor și a tinerilor în diverse situații cotidiene, pentru a identifica și a soluționa problemele comunității. Informațiile teoretice și cunoștințele academice își pierd repede importanța și valoarea, dacă nu sunt create condiții pentru ca acestea să fie integrate în acțiuni practice concrete. Un tânăr ACTIV este provocat spre a fi deschis spre a învăța și a transmite cunoștințele și deprinderile formate către alte persoane, astfel înțelege mai bine cum poate să-și dezvolte propriul demers preconizat. Doar asemenea de tineri pot fi PRO-ACTIVI, se pot mobiliza pentru a soluționa diverse probleme ale sale, ale școlii, ale familiei și ale comunității. Orice activitate organizată calitativ, din suflet și cu pasiune, creează condiții pentru alte activități, la nivel mult mai înalt și cu mai multă implicare. Astfel, tinerii devin RE-ACTIVI, pentru care dezvoltarea este un proces perpetuu, este ca o reacție, care, în lanț, crează condiții pentru alte evenimente și implicații. Astfel, tinerii din Republica Moldova au posibilitatea să se manifeste și să creeze potențial și în țară, studiind atent experiența de peste hotare și implementând bunele practici din alte state.