ADMITERE 2024

Liceul Teoretic Republican ”Aristotel”, Chișinău

ADMITEREA  ELEVILOR

ÎN ANUL DE STUDII 2024-2025

ATENȚIE

 • Propunem atenției Dvs. informația despre admiterea în Instituția Publică Liceul Teoretic Republican „ARISTOTEL” din mun. Chișinău.
 • În conformitate cu documentele normative cu privire la admiterea elevilor în liceu:

 • 1. Metodologia de admitere în învățământul liceal nr. 190 din 22.02.2024 https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_de_admitere_invatamant_liceal_ordinul_mec190_2024_compressed.pdf

 • 2. Ordinul MEC nr. 509 din 17.04.2024 Cu privire la organizarea probei suplimentare în cadrul concursului de admitere în învățământul liceal https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_admitere_liceu_sesiunea_2024.pdf

 • 3. Decizia Consiliului Profesoral al instituției, proces verbal nr. 5 din 17 februarie 2024,

 • SE ANUNȚĂ URMĂTORUL PLAN DE ÎNMATRICULARE: 
 • clasa a X-a, profil umanistic 56 locuri (2 clase cu specializare: a) Istorie și drept, b) Limbi și comunicare);
 • clasa a X-a, profil real 56 locuri (2 clase, cu specializare; a) Fizică/matematică/informatică, b) Biologie și chimie.)
 • Concursul de admitere în LTR ”Aristotel” va include o probă suplimentară, în baza Ordinului MEC nr. 509 din 17.04.2024 (vezi link-ul mai sus).

DATE ORGANIZATORICE:

 • 06-15 iulie – Depunerea actelor pentru înscrierea în concurs;

 • 16/18 iulie – Organizarea probei suplimentare de concurs;

 • 17-19 iulie – Concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);

 • 20 iulie – Anunțarea rezultatelor concursului (panou informațional în liceu și pe pagina WEB a liceului);

 • 22-24 iulie – prezentarea de către candidați a documentelor justificative ce confirmă opțiunea finală de înmatriculare în liceu;

 • 24-25 iulie – transmiterea raportului cu rezultatele sesiunii de admitere în liceu la MEC.

 • Concursul de admitere se va efectua în bază de formulă, conform Metodologiei de admitere în învățământul liceal (pag. 5-6).  

Atenție! Admiterea în liceu se va desfășura doar într-o singură etapă. 

În clasele a XI-XII locuri disponibile nu sunt. 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS:

 • Cererea completată (primiți modelul la depunerea actelor);
 • Copia Certificatului de studii gimnaziale;
 • Copia Buletinului de identitate (în cazul când buletinul de identitate lipsește, se acceptă copia certificatului de naștere;
 • Copiile Diplomelor la olimpiadele raionale, republicane, internaționale (dacă există).
Atenție: Pentru elevii înmatriculați în liceu din afara municipiului Chișinău se oferă cazare gratuită în cămin, cu respectarea cerințelor Regulamentului de Ordine Interioară.

Pentru informații suplimentare: tel. 022-28-14-54; 069572817, 079621587, 079621687, 069572877