ADMITERE 2022

Liceul Teoretic Republican ”Aristotel”, Chișinău

ADMITEREA  ELEVILOR

ÎN ANUL DE STUDII 2022-2023

 

ATENȚIE

25.07.2022,ora 9.00 – Probă suplimentară de concurs (timp-90 min) Prezența fizică

27.07.2022 – anunțarea rezultatelor concursului de admitere

 

Propunem atenției Dumneavoastră informația despre admiterea în Instituția Publică Liceul Teoretic Republican „ARISTOTEL” din Chișinău. În conformitate cu documentele normative cu privire la Admiterea elevilor în liceu și în conformitate cu decizia Consiliului profesoral al instituției, se anunță următorul plan de înmatriculare:

 • clasa a X-a, profil umanistic — 52 locuri (2 clase);
 • clasa a X-a, profil real— 52 locuri (2 clase);

Concursul de admitere în instituție va include o probă suplimentară (test de logică și erudiție), în baza Metodologiei de admitere, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

Concursul de admitere se va efectua în bază de formulă după cum urmează:

La profil realînmatricularea se realizează în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC) calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din:

 • Media notelor anuale (MNA) la disciplinele de profil: matematică, biologie, fizică, chimie, informatică;
 • Media notelor de la examenele (MNE) de absolvire a gimnaziului;
 • Nota de la proba de logică și erudiție.

Calculul mediei de concurs se face după cum urmează: MC= (MNA+MNE+NPLE):

La profilul umanisticînmatricularea se va realiza în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC), calculate cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din:

 • Media notelor anuale (MNA) la disciplinele de profil- limba română, limba străină I, geografia și istoria;
 • Media notelor de la examenele (MNE) de absolvire a gimnaziului;
 • Nota de la proba de logică și erudiție (NPLE).

Calculul mediei de concurs se efectuează după cum urmează: MC= (MNA+MNE+NPLE):3

 

  DATE ORGANIZATORICE ESTIMATIVE:

 • 13 iulie — 22 iulie — depunerea actelor pentru înscrierea la concurs  în formă fizică, începând cu ora 09.00 până la 15.00.
 • La depunerea actelor în formă fizică,  se va susține și PROBA DE CONCURS (test de logică și erudiție).
 • În anumite condiții speciale, depunerea actelor în mod online se efectuează până la 22 iulie, ora 13:00 la adresa electronică  [email protected]. În mesajul expediat trebuie să se indice dorința de a susține testul în mod online.
 • Pentru susținerea PROBEI DE CONCURS la distanță, în mod online se va expedia prin poșta electronică codul de acces pe platforma GOOGLE MEET, cu camera video pornită, la 26 iulie, la ora 08:50. Testul online se va începe la ora 09: 00. Pentru organizare eficientă, rugăm  insistent să se respecte cerințele de susținere a testului în mod online.
 • 25 iulie – 26 iulie — concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs;
 • 27 iulie — anunțarea rezultatelor concursului de admitere, publicarea listei elevilor admiși pe site-ul liceului.
 • 28-29 iulie — prezentarea raportului privind rezultatele admiterii

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS:

 • Cererea completată (primiți modelul la depunerea actelor);
 • Copia Certificatului de studii gimnaziale;
 • Copia Buletinului de identitate (în cazul când buletinul de identitate lipsește, se acceptă copia certificatului de naștere;
 • Copiile Diplomelor la olimpiadele raionale, republicane, internaționale (dacă există).

 

Pentru copiii din afara municipiului Chișinău cazarea în căminul liceului este gratuită, cu respectarea cerințelor Regulamentului.


Pentru informații suplimentare: tel. 022-28-14-64; 069572817; (în situații urgente – 079621687) E-mail: [email protected]