Admitere LTRA – 2019

ADMITEREA 2019

Propunem atenției Dvs. o informație actualizată, care se referă la admiterea în Instituția Publică Liceul Teoretic Republican ,,ARISTOTEL” din Chișinău.

Pentru anul de studii 2019-2020, în conformitate cu decizia Consiliului profesoral al instituției nr. 7, din 30 mai 2019, se anunță următorul plan de înmatriculare:

 • clasa a X-a, profil umanistic – 56 locuri (2 clase);
 • clasa a X-a, profil real  – 56 locuri (2 clase);
 • clasa a XI-a, profil umanistic8 locuri (inclusiv elevii care sunt deținători ai locurilor premiante (I, II și III) la Olimpiada republicană, ediția 2019, la o disciplină a profilului umanistic;
 • clasa a XI-a, profil real – 8 locuri (inclusiv elevii care sunt deținători ai locurilor premiante (I,II și III) la Olimpiadele republicane, ediția 2019, la o disciplină a profilului real;
 • în clasa a XII-a, indiferent de profil, vor fi înmatriculați doar deținătorii locurilor premiante (I, II și III) la Olimpiada republicană, ediția 2019.

În anul de studii 2019-2020, concursul de admitere în instituție va include o probă suplimentară (test de logică și erudiție), în baza Metodologiei de admitere, aprobată de Ministerul ECC.

Concursul de admitere se va efectua în bază de formulă, după cum urmează:

 • La profil real, înmatricularea se realizează în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC) calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din:
 • Media notelor anuale (MNA) la disciplinele de profil: matematică, biologie, fizică, chimie, informatică;
 • Media notelor de la examenele (MNE) de absolvire a gimnaziului;
 • Nota de la proba de logică și erudiție (NPLE).

Calculul mediei de concurs se face după cum urmează: MC= (MNA+MNE+NPLE):3

 • La profilul umanistic, înmatricularea se va realiza în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC), calculate cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din:
 • Media notelor anuale (MNA) la disciplinele de profil- română, limba străină 1, geografia și istoria;
 • Media notelor de la examenele (MNE) de absolvire a gimnaziului;
 • Nota de la proba de logică și erudiție (NPLE).

Calculul mediei de concurs se face după cum urmează: MC= (MNA+MNE+NPLE):3
Notă: Calendarul concursului de admitere este anunțat conform ordinului Ministerului ECC nr. 703, din 24.06.2019 în baza Metodologiei de admitere în liceu).

Date organizatorice:

 • 09 – 19 iulie – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs (on-line sau în formă fizică);

 • 22-23 iulie – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);

 • 22 iulie – PROBA DE CONCURS (test de logică și erudiție) – ora 10.00;

 • 24 iulie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere, inclusiv publicarea listei pe site-ul liceului;

 • 25-26 iulie – prezentarea Raportului privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu în adresa MECC. 

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 • Cererea completată;
 • Copia Certificatului de studii gimnaziale;
 • Copia Buletinului de identitate (în cazul când buletinul de identitate lipsește, se acceptă copia certificatului de naștere);
 • Copii ale Diplomelor la olimpiadele raionale, republicane, internaționale (dacă există).
 • Notă: Elevii care depun cerere de înmatriculare pentru clasa a XI-a mai prezintă și extrasul de note pentru clasa a X-a.

Cererea și copiile actelor vor fi depuse on-line, (fără să vă deplasați la liceu) pe adresa de e-mail: liceu.aris.2019@gmail.com 

Model de cerere și un model de test  vedeți pe site liceu 
După ce veți expedia, documentele necesare on-line, veți primi o Confirmare a faptului că documentele au fost acceptate.
Rezultatele vor fi anunțate după aprobare la ședința Comisiei de admitere.
Așteptăm copiii cei mai buni, pentru a promova imaginea celui mai bun liceu din țară.
Condițiile de studii sunt excelente.

Pentru copiii din afara or. Chișinău, alimentația și cazarea este gratis.

Pentru informații suplimentare: www.aristotel.md, tel. 022-28-14-64.